Services

Nabízíme kompletní paletu služeb souvisejících s instalací a provozem BI prostředí SAP BusinessObjects. SESE